21.5.2015 | Infratek Oy ja Fingrid Oyj yhteistyöprojekti

Lumimiesfilmi toteuttaa Infratek Finland Oy:n ja Fingrid Oyj:n kanssa laajan yhteistyön 2015-2016. Uuden sähköaseman rakennusvaiheita kuvaavia videoita tehdään viisi kappaletta. Infratek on Pohjoismaiden johtava kriittisen infrastruktuurin rakentamis- ja ylläpitotyön kokonaistoimittaja. Fingrid Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka omistaa Suomen päävoimansiirrossa käytettävän kantaverkon ja vastaa kantaverkon kehityksestä.